Wijziging tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

De subsidieregeling is per 28 december 2018 gewijzigd, waardoor nu alle medewerkers (ongeacht hun beroep) in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Voorwaarde is wel dat deze gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam zijn.

Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je zonder kosten én zonder administratieve rompslomp dit traject doorlopen. Neem vrijblijvend contact op, telefonisch of via het contactformulier, en vraag naar de mogelijkheden.

Subsidieregeling Ministerie van SZW