Coaching Frank

Frank is senior medewerker in de ICT-beheerorganisatie van een bedrijf met een paar honderd medewerkers. In deze rol geeft hij leiding aan zes collega's. Een poos geleden merkt hij dat het niet meer gaat. Door de hoge werkdruk, het overlijden van zijn vader en het niet kunnen nemen van een periode van rust, loopt hij vast en klopt aan bij Viascholten voor hulp. De vraag die bij hem naar boven komt is: 'Zit ik wel op de juiste plek?'

Na hierover goed te hebben nagedacht, komt hij tot de conclusie dat dit wel het geval is, maar dat hij zich meer bewust moet worden van zijn nieuwe rol als leidinggevende. Frank is zich onvoldoende bewust van welke kwaliteiten en vaardigheden hij nodig heeft en waarin hij nog tekort schiet. Het werken hieraan is voor hem een dubbele uitdaging, namelijk beter functioneren en een verrijking voor hemzelf.

Door de coaching van Paulien Scholten krijgt Frank meer vat op zijn functioneren. Eén van zijn ontdekkingen tijdens het traject is, dat hij belemmerd wordt door zijn perfectionisme. De rolwisseling van operationeel beheerder naar leidinggevende vraagt immers om het meer loslaten van de details, het delegeren van werkzaamheden en het erop vertrouwen dat de ander het ook goed doet, al is het misschien anders dan hij zelf zou doen.

Nadat hij zich hiervan bewust is geworden, doet zich een kentering voor. Frank stuurt nu alleen nog op hoofdlijnen en geeft een steeds betere invulling aan zijn nieuwe rol. Hij kent zijn kwaliteiten en herkent zijn 'valkuilen'. Het coachen is voor hem op het juiste moment gekomen. Het boek 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' van Stephen R. Covey geven hem extra inspiratie en steun.

Terug naar Testimonials...