Re-integratie (spoor 1 en/of spoor 2)

Wij zien het als ons doel om jou zodanig te ondersteunen dat je in staat bent om zelfstandig een andere baan te vinden

Ben je al enige tijd ziek en denk je weer aan werken? Het is vaak niet eenvoudig om de draad weer op te pakken en ondersteuning kan dan welkom zijn. Je kunt op verschillende manieren begeleid worden bij jouw re-integratie en bij het maken van een re-integratieplan.

Hoe het traject eruit ziet, is afhankelijk van de omstandigheden. Het plan kan gericht zijn op het hervatten van de oude baan (zgn. re-integratie spoor 1), maar ook op oriëntatie op een nieuwe werkkring (zgn. re-integratie spoor 2).

Tevens is het mogelijk (in geval van wettelijke termijnen) dat een combinatie van spoor 1 en 2 wordt ingezet. Dit alles kan in overleg met jouw werkgever en/of Arbodienst.

Alle beschrijvingen van trajecten...