Casus: de man die uit de negatieve spiraal kwam

Casus outplacement Viascholten

Na de fusie op zijn werk ging het met René niet lekker meer. Hij kwam in een vicieuze cirkel terecht en mij werd gevraagd hem te helpen die te doorbreken. Het resultaat was een nieuwe baan op een plek waar René het weer prima naar zijn zin heeft.

Wanneer een werkgever en werknemer besluiten om uit elkaar te gaan – bijvoorbeeld omdat het niet botert, er een conflict is of wanneer diegene niet goed functioneert – wordt hem of haar vaak de keuze geboden tussen een outplacementtraject of een geldbedrag. Ik vind dat iemand altijd een traject moet krijgen: die ondersteuning is nodig om te voorkomen dat iemand in een gat valt, wat helaas maar al te vaak gebeurt.

Zijn draai kwijt

De casus van René laat zien hoe positief zo’n traject kan uitpakken, voor zowel de werkgever als de werknemer. René is een man die niet zo makkelijk omgaat met veranderingen. Daardoor kon hij na de fusie op zijn werk maar lastig zijn draai vinden in de nieuwe organisatie. Zijn prestaties bleven achter, ook na een verbetertraject. Daarop werd hem een outplacementtraject aangeboden waarin hij eerst inzicht in zichzelf zou kunnen verkrijgen en van daaruit op zoek kon gaan naar een nieuwe, passende baan.

Gedachtes en veronderstellingen

Tijdens de eerste afspraak met René, zag ik een man binnenkomen die er  heel moe uitzag. Hij voelde zich slachtoffer van de situatie, zijn hoofd zat vol gedachtes en veronderstellingen en hij was niet tevreden over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Hij was duidelijk: hij zat in een negatieve spiraal. Mijn eerste stap was helder krijgen wat precies de situatie was, wat de achterliggende oorzaak was en wat Renés rol in dat geheel was. Ook hebben we onderzocht of hij eerder in een dergelijke situatie terecht was gekomen en of er wellicht een rode draad te ontdekken viel.

Omslag

René ervoer dit proces als behoorlijk confronterend, het is een man die niet gewend is om over gevoelens te praten. Doordat wij samen een goede klik hadden, voelde hij zich veilig en kon hij zich openstellen. Het was mooi om te zien hoe de aanvankelijke weerstand eigenlijk al vrij snel omsloeg. Daardoor kwam er ruimte voor nieuwe stappen. We concludeerden samen dat hij het best functioneert in een klein team waarin hij een verschil kan maken in de organisatie.

Contacten

Omdat René in een salesfunctie zat, had hij veel contacten. Nadat we samen zijn cv hadden geoptimaliseerd, heeft René zijn eigen netwerk actief ingezet om een nieuwe baan te vinden, wat gelukkig snel lukte. Hij werkt nu samen met een baas met wie hij het goed kan vinden, veel samen optrekt en kan sparren. Omdat René vrij snel een nieuwe baan vond, was er in het traject tijd over, zodat ik hem nog enkele keren kon coachen in zijn nieuwe functie. Renés valkuil is dat hij teveel wil doen, hij moet ervoor zorgen dat hij op tijd zaken overdraagt. Door de coaching blijft hij hier alert op, waardoor hij in zijn kracht blijft. Op dit moment gaat het goed met René, hij heeft het erg naar zijn zin in zijn nieuwe baan.

Voorwaardenscheppend

Bij René zat de winst vooral in het eerste gedeelte van het traject, dat was voorwaardenscheppend voor het gedeelte daarna. Wanneer je dat eerste deel niet goed oppakt, kun je in het tweede deel de plank alsnog helemaal mis slaan. Klik HIER als je meer wilt lezen over mijn visie op outplacement en mijn aanpak.

De reactie van René: “Loslaten was lastiger dan ik dacht.”

“Vooraf had ik niet gedacht dat ik zoveel aan het coachingsgedeelte zou hebben. Het bleek lastig voor me om mijn werk na 6,5 jaar los te laten, het zat dieper dan verwacht. Door de gesprekken met Paulien heb ik veel over mezelf geleerd. Ik ben me bijvoorbeeld meer bewust geworden van de manier waarop ik communiceer. Als er iets gebeurt, vind ik daar al gauw iets van. Maar ik kan iemand ook vragen waarom hij die keuze maakt, in plaats van er verwijtend op te reageren. Dat soort dingen. Op dit moment zit ik in een ander soort functie dan voorheen, ik ben van een uitvoerende naar een meer sturende rol gegaan en heb nu ook de verantwoordelijkheid voor ander medewerkers. Het is fijn dat Paulien me daarin nog kan coachen. Dingen waar ik tegenaan loop kan ik met haar bespreken. Ook pak ik af en toe mijn werkboek er nog eens bij om mezelf scherp te houden. Ik kijk met een goed gevoel op het traject terug. Het was confronterend en niet makkelijk, maar het heeft me wel iets positiefs gebracht.”

De visie van de HR-adviseur: “Iedereen is hier beter uitgekomen.”

“Wanneer we van iemand afscheid moeten nemen, bieden we altijd een outplacementtraject aan. Dat past gewoon bij onze organisatie en bij goed werkgeverschap, vind ik. Zelf heb ik René intern begeleid vanuit mijn rol als HR-adviseur, daarom leek het me goed om het outplacementtraject via iemand van buitenaf te laten lopen. Paulien ken ik vanuit mijn netwerk en ik had het idee dat zij René goed zou kunnen helpen. Dat klopte, het bleek een prima match. Ik kijk met een goed gevoel op het traject terug. Niet alleen heeft René een nieuwe baan kunnen vinden, hij heeft ook handvatten gekregen voor de dingen waar hij tegenaan liep. Uiteindelijk is iedereen hier beter uitgekomen. Uit elkaar gaan is natuurlijk nooit leuk. Maar als je iemand hebt kunnen helpen waardoor hij weer blij is, dan ga je op een goede manier uit elkaar en houd je het contact heel. En dat is wel zo fijn.”

De kijk van de leidinggevende: “Als de match er niet meer is, zul je het samen goed moeten oplossen.”

“De ambities van René pasten eigenlijk niet meer zo goed bij de nieuwe ambities van onze organisatie. René heeft een bewonderingswaardige loyaliteit naar de klant, maar kan daar zo ver in gaan dat het soms strijdig is met wat wij als bedrijf willen. Toen het verbetertraject niet bracht wat we hoopten, moesten we constateren dat we niet meer samen verder konden. Hard, maar wel hartelijk: dat was mijn insteek. We wilden René daarom echt graag naar ander werk helpen. Paulien had een sterk voorstel voor een traject en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe baan voor René. In die zin is het traject geslaagd. Maar ik twijfel eerlijk gezegd of zijn huidige werk echt goed bij hem past. Daarom heb ik hem dringend geadviseerd het hele traject af te maken en dat heeft hij gelukkig ook gedaan. Soms spreek ik René nog, ik mag hem graag. Zelf is hij heel tevreden over Paulien en heeft hij het gevoel dat hij het optimale uit het traject heeft kunnen halen. Daar ben ik blij mee, voor iedereen.”

Naar overige artikelen uit deze nieuwsbrief...