Kijken naar jezelf

Bij tijd en wijle is het goed om kritisch naar jezelf te kijken. Dat brengt je altijd een stap verder, zo is mijn ervaring. Ik merkte dat recentelijk weer tijdens mijn recente CMI-hercertificering. In deze nieuwsbrief lees je hoe deze reflectie mij een nieuw inzicht en een nieuwe stimulans gaf. Ook Ilonka uit de casus maakte enorme progressie op haar werk door zichzelf goed onder de loep te nemen via een coachingstraject bij mij: iets wat ook echt nodig was. Bovendien kan goed naar jezelf kijken het verschil maken bij succesvolle communicatie, zoals Irma van Vitamedia je uitlegt. Mijn advies voor de zomermaanden is dan ook om even de rust te nemen om stil te staan bij jezelf. Bij je drijfveer, je motivatie, je ambities, het plezier in je werk. Wie weet wat voor mooie plannen dat oplevert…

Veel leesplezier!

Hartelijke groet, Paulien Scholten

Casus: de administratieve kracht die tóch mocht blijven

Soms heb je een kandidaat op wie je na een traject een beetje extra trots bent. Zo’n kandidaat was Ilonka. Omdat haar werkgever vond dat zij niet goed functioneerde en een aantal zaken drastisch moest veranderen, kreeg ze een ultimatum. Én een outplacementtraject bij mij. Ilonka pakte alle verbeterpunten zó goed op, dat ze niet weg hoefde en weer een gewaardeerde collega werd.

Lees meer...

Hoe een certificering kan leiden tot een nieuw inzicht

Eens in de drie jaar laat ik me opnieuw certificeren via het Career Management Institute, als ‘bewijs’ dat mijn diensten de kwaliteit hebben die u van mij mag verwachten. Het gesprek dat ik hiervoor had op donderdag 20 april jl. verliep heel prettig en voorspoedig; het zorgde er bovendien voor dat ik me voortaan op een actievere manier wil presenteren als waardevolle sparringpartner op directieniveau.

Lees meer...

Drijfveer als uitgangspunt voor succesvolle communicatie

Wat voor traject ik ook inzet met een kandidaat, het is altijd belangrijk dat ik goed kijk naar de persoon die ik voor me heb. Waar ligt zijn passie, waar haalt hij plezier uit, waar is hij goed in? Communicatiebureau Vitamedia, dat de teksten voor deze nieuwsbrieven voor mij maakt, doet precies hetzelfde bij hun opdrachtgevers. Irma van der Lubbe van Vitamedia legt uit wat dit een organisatie kan opleveren.

Lees meer...

Succesvol HR-beleid als basis voor omzetgroei en winst

Wanneer ik een publicatie zie van iemand die ik persoonlijk ken, heeft die altijd mijn extra aandacht. Zo ook bij dit artikel in HR&Business Magazine door Wenzel Bürger, die ik heb leren kennen toen hij als interim HR-manager werkte bij een van mijn opdrachtgevers.

Lees meer...

Kei-hart van start

In mijn vorige nieuwsbrief vroeg ik je aandacht voor het mooie theaterproject van Gea Romar: Kei-hart. Met deze tentoonstelling wil Gea (jonge) kinderen bewust maken van situaties rond pesten en huiselijk geweld, met uiteindelijk doel dat zij hulp zoeken. Want dat is, zo weet Gea, dé manier om veel leed op latere leeftijd te voorkomen.

Lees meer...