Outplacement: zelf op weg naar een nieuwe baan

Outplacement: zelf op weg naar een nieuwe baan

Mijn ervaring leert dat er verschillende visies zijn op wat een outplacementtraject inhoudt. In mijn ogen is het doel van outplacement dat een kandidaat uiteindelijk in staat is om zelfstandig een baan te verwerven. Ik help hierbij de voorwaarden te scheppen. Iemand vanuit ontslag naar nieuw werk begeleiden is een boeiend proces, vind ik. Ik zie het als een traject met een duidelijk begin en een einde, waartussen vaak meer ligt dan men denkt.

Deel 1: verwerken, bewust worden en heroriënteren

Voor mij begint het op het moment waarop iemand te horen krijgt dat hij of zij ontslagen wordt. Vaak komt dan een emotioneel proces op gang van aanvaarding, afscheid nemen en verwerking, waarbij ik de kandidaat opvang en begeleid. Daarna volgt de fase van bewustwording en heroriëntatie. De kandidaat stelt zichzelf de vragen ‘Waar ben ik goed in? Wil ik hetzelfde soort werk blijven doen of wil ik iets heel anders?’

Deel 2: oriënteren op een nieuwe functie, verkennen van de kansen

Wanneer de basis helder is, begint een volgend belangrijk onderdeel in het proces: het oriënteren op een functie die de kandidaat ambieert. Met name op dit gedeelte van het outplacementtraject bestaan verschillende visies. Er zijn bureaus die een kandidaat bij wijze van spreken aan de hand meenemen en samen een nieuwe baan proberen te zoeken. Lukt dat niet, dan is diegene weer terug bij af. Daarom reik ik een kandidaat liever aan wat hij nodig heeft om zelfstandig een nieuwe baan te verwerven. Hij krijgt een online tool ter beschikking met beschrijvingen van ruim 4.000 beroepen en actuele vacatures. Ook begeleid ik de kandidaat bij het in kaart brengen van het eigen netwerk door mindmapping of andere tools. We kijken hoe we dat netwerk kunnen uitbreiden door profielen aan te maken op social media.

Deel 3: trainen van sollicitaties en de baan verwerven!

Vervolgens begeleid ik de kandidaat bij het maken van een goed cv, het schrijven van sollicitatiebrieven en het paraat hebben van een ‘elevator pitch’. We oefenen sollicitatiegesprekken (‘Op welke vraag van de werkgever ben ik het antwoord?’) en evalueren de gesprekken die geweest zijn. Zodat de kandidaat bewust en met zelfvertrouwen verder kan én de nieuwe baan op eigen kracht binnenhaalt.

Wil je meer weten over mijn invulling van een outplacementtraject? Klik op de onderstaande link.

Naar omschrijving outplacement...

Naar overige artikelen uit deze nieuwsbrief...